Taler/Linkledet og lovsangen (Luk) - Rajeni Jabessa Wodajo

Linkledet og lovsangen (Luk) - Rajeni Jabessa Wodajo

21.03.2021

Lar vi Gud svøpe oss og lar vi oss selv komme med vår lovsang? Hvilke effekt vil denne svøpingen ha med oss, de rundt oss og vår nasjon eller kontinent? Hvordan høres vår lovsang ut, de vi lever i fellesskap med sin lovsang og hva med nasjonen eller kontinentet vårt sin lovsang?

Powered by Cornerstone