Vår historie

Begynnelsen

Bryne frikyrkje ble konstituert som menighet 22. januar 1984, med 17 voksne medlemmer der en ble innsatt som eldste og to som diakoner. Arbeidet startet opp noen år før ut fra en gruppe av medlemmer i Stavanger frikirke som bodde på Jæren. Stavanger frikirke kjøpte eiendommen i Ole Tjøttasveg1 i 1982 til menighetsarbeidet på Bryne, og stuene i bolighuset ble omgjort til møterom. Alt i august 1984 fikk en sin første pastor i full stilling, Bruno Jakobsen.

Pionerene var unge, entusiastiske mennesker som ville være med å bygge en evangelisk luthersk frimenighet på Jæren med vekt på nære fellesskap, noe som skulle prege gudstjenester og husmøter. Menigheten stod fram som en «alt-i-ett-menighet», der gudstjenestefellesskapet, smågruppene og misjonsengasjementet var knyttet sammen. I sangstil og forkynnelse var menigheten fra starten av preget av karismatisk fornyelse på luthersk grunn, slik som i Oase-bevegelsen. En var seg også bevisst å være en fri kirke som ikke var under staten, men tok ansvar selv for alt i menigheten, også for all økonomi til bygg, lønn og drift i menigheten, og en var bevisst på at det meste av oppgavene i menigheten ble gjort av ikke-ansatte.

Nytt bygg 

Menigheten opplevde en solid vekst både i gruppemedlemmer og i gudstjenestefelleskap der de fleste kom fra de 3 Jær-kommunene, men en del også fra Nord-Jæren. Tidlig så en behov for større møtesal, og i 1988 stod første byggetrinn i nybygget klart med kirkesal og matsal, som et tilbygg til det opprinnelige bolighuset på eiendommen. Andre byggetrinn, med rivning av det gamle huset og utvidelse til nåværende bygg, var ferdig i 1997. Samtidig med denne byggeprosessen plantet menigheten en ny frikirke i Klepp ved at over 50 medlemmer gikk dit, en menighet som i dag er større enn sin modermenighet.

Menigheten var i stadig vekst med mange nye medlemmer, stort frammøte på gudstjenestene og et aktivt barne og ungdomsarbeid, der speiderarbeidet var sentralt. Menighetens vekst fortsatte også etter at Oddvar Søvik ble pastor fra 1997.

Vår historie

Internasjonalt preg

I første del av 2000-tallet var menigheten i stor endring. Mange medlemmer sluttet i en periode med konflikter, men samtidig hadde menigheten et sterkt utadrettet arbeid via Alpha-kurs der flere kom til tro, også asylsøkere. En lengre periode var det et spennende barnearbeid med Soul Children kor.

Menigheten har nå i flere år hatt et sterkt internasjonalt preg med medlemmer og møtedeltakere og ledere fra mange land i tillegg til innfødte jærbuer og innflyttere fra andre deler av Norge. Menigheten har også i hele denne perioden vært et redskap for å føre mange til bevisst kristen tro.

For cirka 20 år siden hadde vi besøk av en utenlandsk pastor som kom med en profeti for menigheten. Ordet han delte var dette: "For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk" Jesaja 56.7. I ettertid ser vi at dette har blitt en realitet. 

 

Powered by Cornerstone