Kalender/Bønnemøte (i matsalen)

Bønn

Bønn er en viktig del av vår menighets liv. Vi har flere anledninger i uka for å be sammen! 

- mandager  19.00-21.00 (i matsalen)

- fredager   11.00-13.00 (i matsalen)

- søndager  10.30-10.50 (i matsalen)

 

Matteus 18:20 "For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem."

Velkommen! 

 

Powered by Cornerstone