wencheBarne- og ungdomsarbeider 
Wenche Håland Haavardsholm
Kontortid: Ved nærmere avtale
Mobil: 991 13 718 | e-post: wenche.h.h@hotmail.no

Vår adresse


Besøksadresse:

Ole Tjøttas veg 1
4340 Bryne

Postadresse:
Bryne Frikyrkje
Postboks 209
4349 Bryne

E-post:
post@brynefrikyrkje.no

Om Frikirken

Frikirkens offisielle navn er Den Evangelisk Lutherske Frikirke, på nynorskDen Evangelisk Lutherske Frikyrkja, på engelsk The Evangelical Lutheran Free Church of Norway. «Sammen om oppdraget» er hele Frikirkens slagord, og menigheter og Frikirketorget står sammen om oppdraget vi har fått. 

Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. 

Kirkesamfunnet består i 2016 av til sammen 81 menigheter spredt rundt om i Norge. Det er gjennom den lokale menigheten man har den daglige kontakten med Frikirken, og der møter man utfordringer og oppgaver av forskjellig art, og grupper og foreninger som prioriterer forskjellige sider av Frikirkens mange oppgaver. Den beste måten å bli kjent med Frikirken på er å besøke en menighet og være med på en gudstjeneste, snakke med pastor eller andre som er engasjert i Frikirkens omfattende arbeid.

Bryne Frikyrkje er en Evangelisk Luthersk Frikyrkje. Den Evangeliske Lutherske Frikyrkje etablerte menighet på Bryne den 22. januar 1984. Gudstjenesten kl. 11.00 på søndagane er vår hovedsamling. Vekstgrupper og Alpha er viktige arbeidsredskap når det gjelder å nå ut til omverdenen.