Fellesskapsgrupper

De mindre fellesskapene har som visjon og mål å bringe mennesker

– nærmere Kristus
– nærmere hverandre
– nærmere omverdenen

og gjøre dette i et varmt, trygt og inkluderende fellesskap med Jesus Kristus som fellesskapets Herre og Mester. Vi omtaler gjerne disse fellesskapene som vekstgrupper.

Nærmere Kristus.
Vekstgruppene skal hjelpe den enkelte  medlem til å bli bedre kjent med Kristus, kjent i Bibelen, lære å be, finne og bruke sine nådegaver og få hjelp og inspirasjon til å leve ut kristenlivet i hveradagen.

Nærmere hverandre
Veksgruppene skal være et åpent og inkluderende kristent fellesskap der den enkelte skal merke at de både blir sett og varmt mottatt.  Her skal en ha plass til å dele av seg selv og kunne tjene andre med sine gaver.

Nærmere omverdenen.
Veksgruppene skal i aktiv kjærlighet påvirke omgivelsene sine.  Der dette er den omgangskrets og det miljø som den enkelte medlem ferdes i.  Og med et tolmodig tjenersinn søke å bevege mennesker inn til Krisus.

Normalt møtes vekstgruppene i private hjem hver 14. dag.

Er du interessert i flere opplysninger om vekstgruppene i Bryne frikyrkje, kan du ta kontakt med pastor Marith Larsen.